كد ساعت و تاريخ

كد ساعت و تاريخ

این سایت در چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت مینماید

 

شعارهای انتخاباتی

شعارهای انتخاباتیبا نزدیک شدن به ایام تبلیغات آشکار نامزدهای انتخاباتی شوراهای اسلامی ،بسیاری از افراد در صدد انتخاب شعارهای مناسب و اثرگذار هستند تا بتوانند آراء خود را افزایش دهند.عده ای از افراد پیروز در مبارزات انتخاباتی شوراهای اسلامی معتقدند شعارهای خوب و مناسب که بیانگر درددل مردم باشد بی اندازه اثربخش است و موجبات افزایش آراء را فراهم می سازد.انتخاب و گزینش هنرمندانه کلمات در تدوین شعار در صورت بیان و تکرار مداوم آرام آرام تبدیل به یک خواسته عمومی می شود و کانون توجه افکار عمومی قرار می گیرد. شعارها نباید رویایی و دست نیافتنی باشد مردم بلافاصله پس از شنیدن یک شعار معنی آنرا می فهمند و اگر اینگونه استنباط کنند که دارند فریب می خورند شخص نامزد انتخاباتی را نمی پذیرند و او را به آسانی رها می کنند. تجربه نشان می دهد شعارهای تکراری که در ادوار گذشته مورد استفاده قرار گرفت کارآیی نداشته با روحیه رای دهندگان سازگاری ندارد .با اینحال شعار انتخاباتی  دارای وزن و قافیه که بیانگر نیازها و خواسته های بحق رای دهندگان حوزه انتخابیه باشد اگر با اقبال عمومی مواجهه شود در مدت زمان کوتاه از طریق فرد به فرد با سرعت به جمعیت طرفدار منتقل شده از سوی حامیان بویژه جوانان باانگیزه و مشتاق با خرسندی و شادابی هرچه تمامتر بیان می شود توصیه و تاکید می شود در تهیه وهم آوازی شعارهای انتخاباتی از نظرات ارزشمند هنرمندان بویژه شاعران بهره مند شویدو آنان را دعوت به همکاری کنید . هنرمندان به لحاظ نقش آفرینی در صحنه تاتر،تلویزیون و سینما مردم و نیازهایشان را می شناسند و  فضای حاکم بر جامعه را به خوبی درک می کنند.

 

برخی شعارهای انتخاباتی

 • شهر زیبا ماندنی است
 • با محبت شهر را آباد کنیم
 • با مهر شهر را آباد کنیم
 • من و تو با هم ما هستیم
 • خدمتگزاری خالصانه به مردم تبلیغ نمی خواهد
 • آگاهان مخلصان را می شناسند
 • مردم خادمین را می شناسند
 • مشکلات حل شدنی است همتی مردانه می خواهد
 • آمدم خدمت کنم
 • برنامه محور بودن
 • توسعه پایدار شهری در پرتو اندیشه جوان دانشگاهی
 • رای تو سعی تو فردای بهتر ما
 • رای تو سعی تو=فردای بهتر
 • سلام بر زندگی
 • ائتلاف برای آبادانی
 • ائتلاف برای پیشرفت
 • ائتلاف برای همبستگی و خدمت خالصانه
 • خادم مردم آمد
 • شهر تدبیر و امید
 • زنده باد شهر من
 • زنده باد شهر و دیار من
 • ما مرد عمل هستیم
 • ما عاشق ایرانیم
 • ما عاشق اسلامیم
 • ما عاشقان رهبریم
 • فدائیان رهبریم
 • ما پیروان رهبریم
 • شهر بیمار است درمانش کنیم
 • شهر بیدار است هوشیارش کنیم
 • شهر زیبا ساختنی است
 • شهر زیبا خواستنی است
 • شهر من شهر محبان خداست
 • شهر من شهر شهیدان خداست
 • شهر من بوی شهیدان می دهد
 • شهر من محبوب درگاه خداست
 • دو صد گفته چون نیم کردار نیست
 • به عمل کار برآید به سخندانی نیست
 • شهر زیبا چشم را روشن کند
 • بیائیم دست در دست هم شهر را آباد کنیم

Comments are closed.