این سایت در چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت مینماید

 

Tag: شعارهای انتخاباتی،انتخابات،شعار،شورای شهر،شورای اسلامی،تبلیغات

شعارهای انتخاباتی

شعارهای انتخاباتیبا نزدیک شدن به ایام تبلیغات آشکار نامزدهای انتخاباتی شوراهای اسلامی ،بسیاری از افراد در صدد انتخاب شعارهای مناسب و اثرگذار هستند تا بتوانند آراء خود را افزایش دهند.عده ای از افراد پیروز در مبارزات انتخاباتی شوراهای اسلامی معتقدند شعارهای خوب و مناسب که بیانگر درددل مردم باشد بی اندازه اثربخش است و موجبات افزایش آراء را فراهم می سازد. ادامه نوشته